ప్రధాన จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม

จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม

ఈ పుస్తకం ఎంతగా నచ్చింది?
దింపుకొన్న ఫైల్ నాణ్యత ఏమిటి?
పుస్తక నాణ్యత అంచనా వేయడాలనుకుంటే దీన్ని దింపుకోండి
దింపుకొన్న ఫైళ్ళ నాణ్యత ఏమిటి?
แปลโดย สันต์ ท. โกมลกุล
หนังสือ “จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม” ฉบับนี้ มองซิเออร์ เดอ ลาลูแบร์ เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประพันธ์ขึ้นในราวปี พ.ศ. 2231 “ลาลูแบร์” ได้พรรณนาถึงกรุงศรีอยุธยาไว้อย่างกว้างขวาง
มีข้อความเป็นประโยชน์ชัดเจน ทั้งด้านเศรษฐกิจ การกินอยู่ การแต่งงาน ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ตลอดจนเรื่องราวทั่วๆ ไป ทั้งยังได้วิพากษ์วิจารณ์ไปถึงการเมืองการปกครองในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ไว้มากมาย...เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน พร้อมภาพประกอบสวยงาม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในสมัยกรุง ศรีอยุธยา
సంవత్సరం:
2005
ముద్రణం:
2
ప్రచురణకర్త:
ศรีปัญญา
భాష:
thai
ISBN 10:
9749353323
ISBN 13:
9789749353325
ఫైల్:
PDF, 16.43 MB
IPFS CID:
QmShAG3R726W6M967Ep7xDB3HNnDZNZyXt37kN4Cu7Kh8k
 
 
IPFS CID blake2b:
bafykbzacedjav6iry7eszaom7ior4royla26wwbg4uasz7andahhiftnxgnb4
thai, 2005

Begin your journey into the world of knowledge! Check out the Preview and access other features

కీలక పదబంధాలు

 

1

剑出寒山

సంవత్సరం:
2018
భాష:
chinese
ఫైల్:
AZW3 , 1.80 MB
0 / 0
chinese, 2018
2

City of Spells (sequel to Into the Crooked Place)

సంవత్సరం:
2021
భాష:
english
ఫైల్:
EPUB, 444 KB
0 / 0
english, 2021
https://thai-books.sk