ప్రధాన ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs (Measure What Matters)

ตั้งเป้าชัด วัดผลได้ด้วย OKRs (Measure What Matters)

,
5.0 / 0
0 comments
ఈ పుస్తకం ఎంతగా నచ్చింది?
దింపుకొన్న ఫైల్ నాణ్యత ఏమిటి?
పుస్తక నాణ్యత అంచనా వేయడాలనుకుంటే దీన్ని దింపుకోండి
దింపుకొన్న ఫైళ్ళ నాణ్యత ఏమిటి?
సంవత్సరం:
2019
ప్రచురణకర్త:
ซีเอ็ดยูเคชั่น
భాష:
thai
పేజీల సంఖ్య:
394
ISBN 10:
6160834541
ISBN 13:
9786160834549
ఫైల్:
PDF, 6.58 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
thai, 2019
కి మార్పిడి జరుగుతూ ఉంది.
కి మార్పిడి విఫలమైంది!

జ్ఞాన ప్రపంచంలోకి మీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించండి! ప్రివ్యూని తనిఖీ చేయండి మరియు ఇతర లక్షణాలను యాక్సెస్ చేయండి

కీలక పదబంధాలు