ప్రధాన หนังสือที่ระลึกงานศพ พันโทณรงค์เดช นันทโพธิเดช

หนังสือที่ระลึกงานศพ พันโทณรงค์เดช นันทโพธิเดช

ఈ పుస్తకం ఎంతగా నచ్చింది?
దింపుకొన్న ఫైల్ నాణ్యత ఏమిటి?
పుస్తక నాణ్యత అంచనా వేయడాలనుకుంటే దీన్ని దింపుకోండి
దింపుకొన్న ఫైళ్ళ నాణ్యత ఏమిటి?

There is a rumor about an affair between Sirikit and him.
ผุ้ก่อตั้งทหารเสือราชินี

คิดถึงยอดหฤทัยใจจะขาด


ณรงค์เดช.....
เมื่อหัวใจของเธอหยุดสนิทลง จึงซึมซาบแก่ใจว่า ณ บัดนี้.....ได้สูญสิ้น
มนุษย์ผู้เฝ้าจดใจจงรักต่อแผ่นดินไปคนหนึ่งแล้ว ได้ซาบซึ้งว่า ตลอดชีวิต
สามสิบแปดปีของเธอนั้น ต้องเดินทางฝ่าฟันผ่านความยากลำบาก ทุกข์โทมนัส
และอุปสรรคนานาประการมามากมายเพียงไร เส้นทางชีวิตของเธอต้องเฉียดใกล้
ความตายมาหลายครั้ง....ผ่านทั้งคำนินทาและการให้ร้ายป้ายสี
แต่เกือบสิบสองปีที่รู้จักณรงค์เดช....ไม่เคยเห็นความเหนื่อยหน่าย ย่อท้อ
หวาดผวา หรือลังเล พบรอยยิ้มเสมอ ยิ้มที่แจ่มใส....และนัยน์ตาฉายแววอ่อนโยน
ร่างที่เล็กแกร่งนั้นซ่อนหัวใจอันยิ่งใหญ่ของวีรบุรุษชาติอาชาไนยไว้ภายใน
หัวใจอันเด็ดเดี่ยว....ทรหด ซึ่งพร้อมเสมอที่จะรับฟังความทุกข์ของผู้อื่น แต่ทว่า....
ไม่เคยมีความทุกข์หรืออุปสรรคใดมำทำให้ณรงค์เดชหวั่นไหว
คำปฏิญาณที่ว่า"ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายชีวิต.....พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเป็นศูนย์รวมใจของไทยทั้งชาติ ผองภัยใดๆจะมากล้ำกรายถึงพระองค์ได้
ต้องชีวิตของข้าพระพุทธเจ้าสิ้นไปก่อน" นั้นคือคำปฏิญาณจากหัวใจ
อันแท้จริง มิใช่เป็นเพียงคำพูดที่เรียบเรียงให้ไพเราะ

พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่ทรงไว้ในหน้าแรกของหนังสือเล่มนี้
พันโทณรงค์เดช นันทโพธิ์เดช ท.จ. ย.ร. ต.ม.
อดีตผู้บังคับกองพันทหารราบที่2 กรมทหารราบที่21 รักษาพระองค์
พันโทณรงค์เดช เกิดเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2490 ที่บ้านของคุณตา-คุณยาย ในจังหวัดอุบลราชธานี เป็นบุตรของ พ.ต.ท.บุญเลิศ นันทโพธิ์เดช และ นางวันทนา นันทโพธิ์เดช สมรสกับ นางรัชนี นันทโพธิ์เดช มีบุตรธิดา 2 คน คือ
1.ด.ญ.พิมลแข
2.ด.ช.นันท์
พันโทณรงค์เดช เป็นผู้สร้างและให้กำเนิดหลักสูตรทหารเสือ ของกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ฯ หรือที่เรียกสั้นๆว่าทหารเสือราชินี อันโด่งดัง และเป็นผู้แต่งเพลงจากยอดดอย ได้รับราชการใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ในถิ่นทุรกันดารและเต็มไปด้วยภัยสงครามในยุคนั้นมาโดยตลอด เสียชีวิตเมื่อ 23 พฤษภาคม 2528 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะไปศึกษาเพิ่มเติมในวิชาการทหาร Fort Leavanworth และปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ ด้วยวัยเพียง 38 ปี

సంవత్సరం:
1985
భాష:
thai
ఫైల్:
PDF, 26.05 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
thai, 1985
కి మార్పిడి జరుగుతూ ఉంది.
కి మార్పిడి విఫలమైంది!

జ్ఞాన ప్రపంచంలోకి మీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించండి! ప్రివ్యూని తనిఖీ చేయండి మరియు ఇతర లక్షణాలను యాక్సెస్ చేయండి