ప్రధాన เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ : Sapiens A Brief History of Humankind

เซเปียนส์ ประวัติย่อมนุษยชาติ : Sapiens A Brief History of Humankind

5.0 / 5.0
1 comment
ఈ పుస్తకం ఎంతగా నచ్చింది?
దింపుకొన్న ఫైల్ నాణ్యత ఏమిటి?
పుస్తక నాణ్యత అంచనా వేయడాలనుకుంటే దీన్ని దింపుకోండి
దింపుకొన్న ఫైళ్ళ నాణ్యత ఏమిటి?
หนังสือเล่มนี้บอกเล่าเรื่องราวอันโลดโผนของประวัติศาสตร์ที่แสนพิเศษของพวกเราเอง นับตั้งแต่เมื่อครั้งยังเป็นวานรที่ไม่สลักสำคัญใด จนกลายมาเป็นเจ้าผู้ครอบครองโลก
సంవత్సరం:
2018
ప్రచురణకర్త:
ยิปซี
భాష:
thai
పేజీల సంఖ్య:
608
ISBN 10:
6163016564
ISBN 13:
9786163016560
ఫైల్:
PDF, 80.04 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
thai, 2018
కి మార్పిడి జరుగుతూ ఉంది.
కి మార్పిడి విఫలమైంది!

జ్ఞాన ప్రపంచంలోకి మీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించండి! ప్రివ్యూని తనిఖీ చేయండి మరియు ఇతర లక్షణాలను యాక్సెస్ చేయండి