ప్రధాన หัวใจแห่งคำถาม สำหรับกลยุทธศาสตร์การบริหาร (Key Management Questions)

หัวใจแห่งคำถาม สำหรับกลยุทธศาสตร์การบริหาร (Key Management Questions)

,
ఈ పుస్తకం ఎంతగా నచ్చింది?
దింపుకొన్న ఫైల్ నాణ్యత ఏమిటి?
పుస్తక నాణ్యత అంచనా వేయడాలనుకుంటే దీన్ని దింపుకోండి
దింపుకొన్న ఫైళ్ళ నాణ్యత ఏమిటి?
సంవత్సరం:
2008
ప్రచురణకర్త:
ซีเอ็ดยูเคชั่น
భాష:
thai
పేజీల సంఖ్య:
320
ISBN 10:
6160810715
ISBN 13:
9786160810710
ఫైల్:
PDF, 3.48 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
thai, 2008
కి మార్పిడి జరుగుతూ ఉంది.
కి మార్పిడి విఫలమైంది!

జ్ఞాన ప్రపంచంలోకి మీ ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించండి! ప్రివ్యూని తనిఖీ చేయండి మరియు ఇతర లక్షణాలను యాక్సెస్ చేయండి

కీలక పదబంధాలు