ప్రధాన ทั้งหมด ขวา-หัน!

ทั้งหมด ขวา-หัน!

ఈ పుస్తకం ఎంతగా నచ్చింది?
దింపుకొన్న ఫైల్ నాణ్యత ఏమిటి?
పుస్తక నాణ్యత అంచనా వేయడాలనుకుంటే దీన్ని దింపుకోండి
దింపుకొన్న ఫైళ్ళ నాణ్యత ఏమిటి?
ทั้งหมด ขวา-หัน!บางอุดมการณ์ก็ฝังอยู่ในยีนทางวัฒนธรรม โดยที่เราไม่รู้ตัว

ผู้เขียน : คำ ผกา
เนื้อหาโดยสังเขป    บางอุดมการณ์ก็ฝังอยู่ในยีนทางวัฒนธรรม...โดยที่เราไม่รู้ตัว ความน่ากลัวของอุดมการณ์ในยีนทางวัฒนธรรมดังกล่าวคือ เราอาจไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราได้บันทึกสิ่งเหล่านั้นลงไปในอากัปกิริยา วิธีคิด และวิธีตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ โดยที่หลายครั้งก็ด้วย "หลักการ" ที่แท้จริงแล้วไม่มีหลักการ หรือหลายครั้งก็ด้วยสิ่งที่ถูกนิยามว่าคือ "เหตุผล" ทั้งที่จริงแล้วไร้ซึ่งเหตุผลและไม่สอดคล้องกับตรรกะใดก็ตามในโลกนี้
    "คำ ผกา" จะเขย่าความเชื่อเหล่านั้นให้สั่นสะเทือนด้วยการตั้งคำถามและชวนคิดประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ด้วยสำนวนอันแยบคาย เผ็ดร้อน ทว่าก็จริงใจและซื่อตรงอย่างยิ่งต่อการนำเสนอเรื่องราวอันน่าจะเป็นสิ่งที่ใครหลายคนสะกิดใจ แต่ไม่กล้าที่จะออกมาสงสัยหรือตั้งคำถาม "ทั้งหมด ขวา-หัน!" ไม่ได้กำลังสั่งให้เราคิดเหมือนกัน แต่สะกิดให้เราเข้าใจนัยยะแห่งทิศทางของสิ่งเหล่านั้น โดยไม่ต้องหวาดเกรงการ "หัน" คนละทางกับสังคมอีกต่อไปสารบัญ1. โลกเกือบสมัยใหม่
- ประหลาด
- ประวัติศาสตร์
- มันชินจนชา
- ทุนวัฒนธรรมอำนาจนิยม
- วัฒนธรรม จับก็หลุด
ฯลฯ
2. เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลก
- อารมณ์ศึกษา
- ออกจากถ้ำเถอะ
- การประดิษฐ์เด็ก
- ด่า
- ขาใหญ่
ฯลฯ
సంవత్సరం:
2016
ప్రచురణకర్త:
มติชน
భాష:
thai
ISBN 10:
9740214959
ISBN 13:
9789740214953
ఫైల్:
PDF, 11.46 MB
IPFS CID:
QmahVp45YZTkHW9miemj2TqokKem15DSxYja6r289Y9GSf
 
 
IPFS CID blake2b:
bafykbzacecng5eqp6ssfnoexjlvzyfv6ja3o4b7plmblpdjfc4x2c32rrdiv6
thai, 2016

Begin your journey into the world of knowledge! Check out the Preview and access other features

కీలక పదబంధాలు

 

1

Não é Errado Ser Feliz

సంవత్సరం:
2020
భాష:
portuguese
ఫైల్:
MOBI , 847 KB
0 / 0
portuguese, 2020
2

Un soir de décembre

సంవత్సరం:
2005
భాష:
french
ఫైల్:
EPUB, 143 KB
0 / 5.0
french, 2005
https://thai-books.sk