ప్రధాన America First รบเถิดอรชุน

America First รบเถิดอรชุน

ఈ పుస్తకం ఎంతగా నచ్చింది?
దింపుకొన్న ఫైల్ నాణ్యత ఏమిటి?
పుస్తక నాణ్యత అంచనా వేయడాలనుకుంటే దీన్ని దింపుకోండి
దింపుకొన్న ఫైళ్ళ నాణ్యత ఏమిటి?
.........เครื่องจักรกลลอยฟ้า สงครามอันโหดเหี้ยม ลัทธิการเมืองบ้าอำนาจ มายาภาพเคลื่อนไหวได้หญิงสาวนุ่งน้อยห่มน้อย วีรบุรุษขี่ม้าขาว และนักเขียนผู้ใช้ปากกาต่างอาวุธ
ผู้เขียนเล่าชีวประวัติตัวละครที่มีบทบาทต่อสังคม ประกอบกันขึ้นเป็นสายธารของความคิด ความเชื่อ และอุดมการณ์ของชาวอเมริกากันช่วงก่อนเกิดสงครามโลกทั้งสองครั้งออกมาอย่างมีชีวิตจิตใจ แม้บริบททางสังคมเต็มไปด้วยความขัดแย้งและการต่อสู้ระหว่างความเชื่อที่แตกต่าง กระทั่งตรงกันข้าม แต่ผู้เขียนสามารถถ่ายทอดปมเงื่อนของความขัดแย้งเหล่านั้นได้อย่างมีศิลปะ และ
เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก สำนึกแห่งปัจเจกบุคคลที่เสรีโลดแล่นและพัฒนาไปท่ามกลางการเติบใหญ่ของระบบทุนนิยมอุตสาหกรรม อย่างที่วางไม่ลงด้วยการเดินเรื่องและสำนวนอันสละสลวยตลอดทั้งเล่ม
సంవత్సరం:
2018
ముద్రణం:
1
ప్రచురణకర్త:
มติชน
భాష:
thai
ISBN 10:
9740215998
ISBN 13:
9789740215998
ఫైల్:
PDF, 75.30 MB
IPFS CID:
QmRtPARET93dpxTdoPx6jcCWSs47keChr5rZ3b5UopWcWz
 
 
IPFS CID blake2b:
bafykbzacebfkvvuawcqj44pbwp4d6bmysuizzzadotqnpvrjyc4kd6bnnjmpa
thai, 2018

Begin your journey into the world of knowledge! Check out the Preview and access other features

కీలక పదబంధాలు

 

1

无现金社会:货币的未来

సంవత్సరం:
2019
భాష:
chinese
ఫైల్:
EPUB, 17.28 MB
0 / 0
chinese, 2019
2

Desafiando imposibles: 7 pasos para derribar obstáculos y alcanzar tus metas

సంవత్సరం:
2016
భాష:
spanish
ఫైల్:
EPUB, 548 KB
0 / 0
spanish, 2016
https://thai-books.sk