ప్రధాన หลังม่านการเมือง

หลังม่านการเมือง

ఈ పుస్తకం ఎంతగా నచ్చింది?
దింపుకొన్న ఫైల్ నాణ్యత ఏమిటి?
పుస్తక నాణ్యత అంచనా వేయడాలనుకుంటే దీన్ని దింపుకోండి
దింపుకొన్న ఫైళ్ళ నాణ్యత ఏమిటి?
เบื้องหลังการเข้ารับตำแหน่ง การปฏิญาณตน การร่างนโยบาย การประชุมคณะรัฐมนตรี การทำงาน การตัดสินใจบางเรื่อง การยุบสภาหรือความสัมพันธ์ในฐานะรัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
సంవత్సరం:
2011
ముద్రణం:
1
ప్రచురణకర్త:
มติชน
భాష:
thai
ISBN 10:
9740208444
ISBN 13:
9789740208440
పుస్తక శ్రేణి:
เรื่องเล่าจากเนติบริกร
ఫైల్:
PDF, 30.78 MB
IPFS CID:
QmTFFFk9ZAs5rnqNsxMjiQdHbYZzd9cGYURkee3tYJ1Wqj
 
 
IPFS CID blake2b:
bafykbzaceayl6dgledh2hpagu27w6uqjxclwrwwkcf4ydxxxn2zna7ckw3e6m
thai, 2011

Begin your journey into the world of knowledge! Check out the Preview and access other features

కీలక పదబంధాలు

 

1

稳:自洽地接住生命中的所有未知

సంవత్సరం:
2020
భాష:
chinese
ఫైల్:
PDF, 3.38 MB
0 / 0
chinese, 2020
2

名哲言行录

ఫైల్:
PDF, 20.58 MB
3.0 / 5.0
https://thai-books.sk