ప్రధాన ว่าด้วยทุน (ฉบับย่อ) คำบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง

ว่าด้วยทุน (ฉบับย่อ) คำบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง

ఈ పుస్తకం ఎంతగా నచ్చింది?
దింపుకొన్న ఫైల్ నాణ్యత ఏమిటి?
పుస్తక నాణ్యత అంచనా వేయడాలనుకుంటే దీన్ని దింపుకోండి
దింపుకొన్న ఫైళ్ళ నాణ్యత ఏమిటి?
เนื้อหาโดยสังเขป    หนังสือเล่มนี้นับเป็นผลงานแปลและเรียบเรียงชิ้นเอกของ เมธี เอี่ยมวรา โดยเนื้อหาว่าด้วย วิชา เศรษฐศาสตร์การเมือง ของคาร์ลมาร์กช์ ซึ่งแปลเขียนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เนื้อหากระชับสมบูรณ์ เหมาะกับผู้ต้องการศึกษาและค้นคว้าในทฤษฎีที่ว่าด้วยเศรษฐศาสตร์การเมือง จึงเหมาะสำหรับนักศึกษาได้ใช้เป็นคู่มือประกอบการเรียน และผู้สนใจทั่วไปได้อ่านได้ศึกษา
సంవత్సరం:
2006
ప్రచురణకర్త:
รวมสาส์น (1977)
భాష:
thai
ISBN 10:
9749557409
ISBN 13:
9789749557402
ఫైల్:
PDF, 57.66 MB
IPFS CID:
QmVbpGwRjmCYz9M2EizA2m7Ty73Cn192A7eiJVVXw7dNWR
 
 
IPFS CID blake2b:
bafykbzacea2cixvjnfxqo6cybedlqen7zvguv4u3ksyfxim4dc72y6q6qihkq
thai, 2006

Begin your journey into the world of knowledge! Check out the Preview and access other features


1

噬血狂袭 strike the blood BD短篇 APPEND2 彩昂祭之昼与夜

సంవత్సరం:
2021
భాష:
chinese
ఫైల్:
EPUB, 112 KB
0 / 4.0
chinese, 2021
2

Furyborn (The Empirium Trilogy Book 1)

సంవత్సరం:
2018
భాష:
english
ఫైల్:
EPUB, 1.47 MB
5.0 / 5.0
english, 2018
https://thai-books.sk