ప్రధాన เป็นนายที่ลูกน้องประทับใจ

เป็นนายที่ลูกน้องประทับใจ

0 / 5.0
0 comments
ఈ పుస్తకం ఎంతగా నచ్చింది?
దింపుకొన్న ఫైల్ నాణ్యత ఏమిటి?
పుస్తక నాణ్యత అంచనా వేయడాలనుకుంటే దీన్ని దింపుకోండి
దింపుకొన్న ఫైళ్ళ నాణ్యత ఏమిటి?
หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยการเป็นนาย ที่ลูกน้องประทับใจ เป็นกลยุทธ์ในการบริหารลูกน้องยุคใหม่ให้ทำงานด้วยใจในด้านต่างๆ ให้คนรักองค์กร รักงาน รักนาย การทำงานเป็นทีม มีนุษย์สัมพันธ์ หรือช่วยสอน สั่ง มอบงานอย่างมีคุณภาพ
సంవత్సరం:
2010
ప్రచురణకర్త:
ธรรมนิิติเพรส
భాష:
thai
పేజీల సంఖ్య:
452
ISBN 10:
6167126372
ISBN 13:
9786167126371
ఫైల్:
PDF, 7.38 MB
IPFS CID:
QmRDgf9b1yweeAmZvzW6jpDxbUNPkoytdjJgALwByzAoMX
 
 
IPFS CID blake2b:
bafykbzaced3jd4sdghojhhwdvvx4epdzifnrms4dl7q5lcty7suno56m6bikc
thai, 2010

Begin your journey into the world of knowledge! Check out the Preview and access other features

కీలక పదబంధాలు

 

1

最初的体验:帕斯捷尔纳克中短篇小说集

సంవత్సరం:
2014
భాష:
chinese
ఫైల్:
PDF, 13.68 MB
0 / 5.0
chinese, 2014
2

A Portrait of Linear Algebra

సంవత్సరం:
2020
భాష:
english
ఫైల్:
PDF, 139.68 MB
0 / 0
english, 2020
https://thai-books.sk