ప్రధాన บ้านกับต้นไม้

บ้านกับต้นไม้

5.0 / 5.0
1 comment
ఈ పుస్తకం ఎంతగా నచ్చింది?
దింపుకొన్న ఫైల్ నాణ్యత ఏమిటి?
పుస్తక నాణ్యత అంచనా వేయడాలనుకుంటే దీన్ని దింపుకోండి
దింపుకొన్న ఫైళ్ళ నాణ్యత ఏమిటి?
บ้านกับต้นไม้คู่มือเพื่อบ้านสวย ต้นไม้งามผู้เขียนยอดเยี่ยม เทพธรานนท์
เนื้อหาโดยสังเขปหนังสือ "บ้านกับต้นไม้" ฉบับนี้ เป็นเกร็ดความรู้ที่ทำให้เราเข้าใจในความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นการอธิบายเรื่องต้นไม้และองค์ประกอบส่วนต่างๆ ที่พยายามเขียนให้ง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้ เป็นการเสริมองค์ความรู้ว่าสิ่งใดต้นไม้ชอบ และสิ่งใดต้นไม้ไม่ชอบ ชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ของต้นไม้เมื่อเลือกถูกชนิดและปลูกไว้ถูกที่ถูกทาง และแนะนำให้เห็นถึงอันตรายหลายด้านที่อาจเกิดขึ้นกับเราและบ้านของเรา หากเราปลูกต้นไม้ผิดชนิดและผิดที่สารบัญ1. ต้นไม้ริมรั้วหน้าบ้าน
-"ตุ๊กแก"ที่ทำให้รั้วของคุณสวย
-หลวงท่านชอบปลูกต้น"ทรงบาดาล"ไว้ริมถนน
-มะยม มะขาม มะม่วง น่าจะปลูกต้นอะไรไว้หน้าบ้านดีครับ
సంవత్సరం:
2013
ప్రచురణకర్త:
ซีเอ็ดยูเคชั่น
భాష:
thai
ISBN 10:
6160806009
ISBN 13:
9786160806003
పుస్తక శ్రేణి:
SE-ED Home Care
ఫైల్:
PDF, 36.01 MB
IPFS CID:
Qmcisu4ZKJ1vpc8A4VQ7rPvqFcW6h2bvwrH3LYTZUNCLHj
 
 
IPFS CID blake2b:
bafykbzacecafvrqw2fq5mwby3vnfkm5z4rretiiv2ljeogsmxknaiwregb2zq
thai, 2013

Begin your journey into the world of knowledge! Check out the Preview and access other features


1

LINGVA LATINA PARS 2 (ROMA AETERNA)

భాష:
latin
ఫైల్:
PDF, 6.35 MB
0 / 0
latin
2

Vox Latina

సంవత్సరం:
1989
భాష:
english
ఫైల్:
PDF, 7.18 MB
0 / 5.0
english, 1989
https://thai-books.sk